Diary / Calender 2022 Diary/Calender 2022

Regional Offices
Regional Offices Addresses

Sr. no.

Name of Regional Manager

Region

Regional Offices Addresses

Phone

Landline/Fax

Mobile No.

1.

Shri R. L. Osari

Bhopal

B-84, Shahpura, Bhopal

0755-2469924

09826391262

2.

Shri H.L. Ahirwar

Sagar

94, Poddar Colony, Tili Road, Sagar

07582-236773

09425167730

3.

Shri K.C. Jayswal

Ujjain

313-14, Sethi Nagar Ujjain

0734-251148

09926665890

4.

Shri S.S. Kushwah

Gwalior

541 – 545, Motimahal Parisar, Gwalior

0751-2420322

09893077855

5.

Shri R.S. Singh

Indore

Hativala Tank, Indore

0731-2332709

09826664735

6.

Shri Amarjeet Singh

Jabalpur

F-3 , Arjun Complex, Napier Town Jabalpur

0761-2647453

9407060679

7.

Shri Lal Singh

Satna

Old Collectorate, Satna

07672-223107

09131518589